Nichta

32 teksty – auto­rem jest Nichta.

Ludzie nie pot­rze­bują bohaterów.
Pot­rze­bują Boga. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 sierpnia 2011, 01:58

Te­go nie znajdziesz
to znaj­dzie Ciebie.
Te­go nie nazwiesz
to na­da Ci no­we imię. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 maja 2011, 01:03

Po tam­tym dniu na­deszły no­we, każdy był in­ny. Każdy zachód słońca był in­ny, coś się kończyło i coś zaczy­nało. Wraz ze zmie­rzchem kończy się dzień a zaczy­na mo­ja ulu­biona noc. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 4 stycznia 2011, 23:59

Gdy­by dzi­siaj miał się skończyć świat połowa ludzkości by się zas­ta­nawiała co będzie jutro. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 9 grudnia 2010, 19:16

I po­myśl ,że jes­tem tyl­ko ko­lejną twarzą którą minąłeś na swo­jej drodze. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 9 września 2010, 22:48

Chcieliśmy by było jak w pięknym śnie, za­pom­nieliśmy ,że sny się kończą. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 lipca 2010, 22:31

Uśmiej­chnij się do wspomnień. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 17 czerwca 2010, 23:16

Jeśli świat się od Ciebie od­wrócił wi­docznie się Ciebie boi. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 14 czerwca 2010, 18:01

Cza­sami chce­my ochro­nić ko­goś przed całym światem, a nie pot­ra­fimy przed sa­mym sobą. 

myśl dnia z 8 października 2017 roku
zebrała 48 fiszek • 10 czerwca 2010, 23:38

Cze­mu tak często cze­kamy na ko­goś mi­mo świado­mości ,że się nig­dy nie zjawi? 

myśl
zebrała 31 fiszek • 9 czerwca 2010, 22:28
Nichta

Moimi ulubionymy książkami są te z sagi Zmierzchu. Wszystkie części przeczytałam i jestem bardzo zadowoona :) Polecam.

Zeszyty
  • :) – Tu znaj­dują siemo­je ulu­bine tek­sty.

  • Genialne – ge­nial­ne tek­sty in­nych użyt­kowników.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nichta

Użytkownicy
M N O
Kalendarz
Aktywność

19 października 2017, 15:34.Rodia sko­men­to­wał tek­st Czasami chce­my ochro­nić ko­goś [...]